აკრძალური ნივთები

გთხოვთ, ყურადღება მიაქციეთ ქვემოთ მოცემულ ნივთებს და გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული ნივთების გადაზიდვა სასტიკად აკრძალულია საჰაერო კომპანიების მიერ!

       

აერაზოლები, დეზადორანდები, კველაფერი რაც აალებადია და წნევაზეა, აკრძალულია.

 

                       

     კარტრიჯი მელნიანი                     ძვირფასეულობა, ოქრო                 აალებადი საგნები

     განსაკუთრებით მაგნიტი და მაგნიტის შემცავი ნებისმიერი სახის პროდუქცია!

 

სხვა ჩამონათვალი: 

 • ფეთქებადი და ადვილად აალებადი ნივთიერებები ან პროდუქცია (მაგ. სანთებელა) 
 •          მაგნიტი და მაგნიტის შემცავი ნებისმიერი სახის პროდუქცია.
 • პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია.
  ტოქსიკური ნივთიერებები
  ცეცხლსასროლი იარაღი,  იარაღის ნაწილები ან იარაღის აქსესუარები 
  საახალწლო მაშხალა და ა.შ.)
  ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან მცენარეები ან მათი თესლი
  ე.წ. 'აზბესტი'–ს შემცველობის პროდუქცია
  ცხოველების ფიტულები, ძვლები, ბეწვი, და ა.შ.
  რეალური ფული - მონეტები ან ბანკნოტები ნებისმიერი ქვეყნის
  ცხოველები, მცენარეები, თევზები, ჩიტები, მღრღნელები და ა.შ.
  მაღალი წნევის ქვეშ მყოფი ნივთები (ამორტიზატორები და ა.შ.)
  ზეთიანი საღებავები,მოსაწევი ბალახები, ტაბაკი
 • საკვები პროდუქცია – ნებისმიერი ფორმით და შეფუთვით.
   

 იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის ამანათში მაინც აღმოჩნდება რომელიმე ზემოაღნიშნული ნივთი, იგი დაექვემდებარება კონფისკაციას. კომპანია "Postage" იხსნის პასსუხისმგებლობას და იტოვებს უფლებას, ჯარიმის შემთხვევაში ყველა ხარჯი დააკისროს მფლობელს.