ზომები

 ქალის შარვლის ზომა                       ქალის ფეხსაცმლის ზომა             ქალის ბლუზკის ზომა

                                                

 

  ქალის ტანსაცმლის და კაბის ზომა     მამ. კოსტ. და სვიტრის ზომები         მამაკაცის პერანგი

                                               

 

მამაკაცის ფეხსაცმლის ზომა         მამაკაცის შარვლის ზომა        ბავშვების ფეხ. ზომა (0-6 წლამდე)

                                                  

ბავშვების ფეხსაცმლის ზომა (6-12 წლამდე)